28 maja br. odbędzie się pierwsz…

28 maja br. odbędzie się pierwsze notowanie akcji ComPress SA na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. W pierwszym etapie procesu inwestycyjnego, zostaną upublicznione istniejące akcje spółki. W drugim etapie, planowanym na IV kwartał 2008 roku, spółka przeprowadzi nową emisję akcji pozwalającą na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji strategii rozwoju.

ComPress SA opracował średniookresową strategię inwestycyjną na lata 2008-2010 mającą na celu wzrost przychodów oraz obniżenie kosztów realizacji projektów, a tym samym zwiększenie ich zyskowności. Spółka przewiduje rozwój struktur odpowiedzialnych za organizację wydarzeń specjalnych (eventy oraz grup kompetencyjnych w obszarze Relacji Inwestorskich oraz internetowego PR. ComPress nie wyklucza akwizycji firm wyspecjalizowanych we wskazanych obszarach.

Spółka planuje również wprowadzenie na rynek produktu z obszaru komunikacji wewnętrznej oraz uporządkowanie oferty usług szkoleniowych i aktywną ich sprzedaż na rynku. Spółka planuje wprowadzenie systemów informatycznych wspierających zarządzanie projektami oraz budowanie relacji z klientami (CRM. Profesjonalne środowisko informatyczne pozwoli zwiększyć sprawność obsługi klientów i wpłynie na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z realizacją projektów.

– Debiut giełdowy to konsekwencja niemal rocznego procesu budowania silnego zespołu konsultantów, porządkowania portfela usług i analizy rentowności projektów – mówi Bogdan Biniszewski, prezes zarządu ComPress S.A. – Stworzyliśmy podstawy wzrostu spółki i opracowaliśmy strategię rozwoju w latach 2008-2010. Realizacja planów pozwoli uzyskać w 2010 r. zysk netto na poziomie 0,5 mln zł., co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu z wynikiem roku poprzedniego.

Agencja Public Relations ComPress SA zamknęła rok 2007 przychodami ze sprzedaży na poziomie 5,75 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto po audycie finansowym wyniósł 312,3 tys. złotych.

ComPress planuje zamknąć rok 2008 przychodami na poziomie 6,3 mln zł i zyskiem netto 350 tys. zł. Po przeprowadzonej emisji akcji spółka określiła szacunkowy wzrost przychodów w 2009 roku na 20% i zysku netto na 18%. Firma planuje, że w 2010 roku należy spodziewać się efektów wynikających z realizacji strategii, co wpłynie na wyniki finansowe. Przychody mają rosnąć o 25%, zaś zysk netto aż o 30%.

Źródła przychodów ComPress SA opierają się na trzech filarach. Firma generuje przychody na bazie długookresowych kontraktów obejmujących stałą obsługę w zakresie Public Relations. Aktualnie firma posiada ponad 20 stałych kontraktów z polskimi i międzynarodowymi firmami. Dodatkowy przychód agencji wynika z prowadzenia krótkoterminowych projektów doradczych w obszarze organizacji wydarzeń specjalnych, marketingu sportowego, kampanii Corporate Social Responsibility, komunikacji kryzysowej, internetowego PR. Trzeci obszar generowania przychodów ComPress SA stanowią szkolenia, w tym treningi medialne.
Źródło: PR News

  

Kredyt mieszkaniowy dla singli