Ekonomia spoleczna

Home page TOP

Ekonomia jest nauką, jaka stara się wyszukać odpowiedzi na sporo niewiadomych, ale podstawowymi pytaniami są: co produkować? (na co w danym momencie znajdzie się zapotrzebowanie) Jak produkować? (przy pomocy jakich technologii, których technik) Jak również w których ilościach produkować? (w których ilościach wyprodukowane produkty będą mogły być wykorzystane, jak duże będzie na nie zapotrzebowanie) ekonomia jest nauką z długą tradycją. Początkowo ekonomia dotyczyła przede wszystkim rolnictwa, handlu, rzemiosła, ogólnie źródła bogactwa, ale rozpatrywana była w kontekście etycznym, jej wyznacznikiem były reguły religii chrześcijańskiej. Dopiero z upływem lat jej zasięg cały czas się poszerzał. Od tamtego czasu nauka ta bardzo się rozwinęła, dzisiejsza ekonomia, jak ekonomia społeczna, ma niewiele wspólnego z tą początkową, jednak wcale nie możemy tego uważać za wadę. Bez wątpienia ekonomia społeczna rozwija się wraz z rozwojem ludzkości. Najważniejszym celem który ma ekonomia społeczna jest wspieranie rozwoju osób, toteż także ma to tak duże znaczenie.