Niektóre z zwykle używanych narzędzi

Niektóre spośród zwykle używanych narzędzi w programie Excel są wzory aż do obliczania wartości z listy , np. łączne a średnie .Ale od czasu do czasu należy odrzucić pewne wartości, takie kiedy duplikaty w obliczeniach zaś ten towar pokazuje kiedy wykonać formułę, która ignoruje duplikaty numerów , za pomocą kilku linijek kodu VBA standardowej .Tworzenie składnia wzorzeUżyjemy przykład listy numerów , gdzie trzeba średnią z unikatowych wartości tylko.liczby12.12.13.102012.W rzeczywistym świecie seo , sytuacji mogą być różne , przypuszczalnie to byćlista nazw połączonych spośród wartości, azaliż przypuszczalnie wypada lekceważyć zduplikowane numery identyfikacyjne , alekoncepcja jest taka sama .Składnia formuły do ​​średniej listy jest mieszczący się w każdej komórce , i wyniki przedstawiono poniżej .= ŚREDNIA ( A2: A6)Trudność polega na tym , że musimy mieć gdzieś pewne komórki , przecież na szczęście możemy zapisać wzór w postaci listy rozdzielanej przecinkami , żeby wybrać konkretne adresy .= ŚREDNIA (A2 , A3 , A4, A5)Wszystko , czego w tej chwili potrzebujemy to jakikolwiek kod komputerowy VBA aż do identyfikacji unikalne wartości zaś bawić się tych adresów komórek w naszym wzorze .Po pierwsze, będziemy przesiać zakres komórek natomiast tworzenia dwóch ciągów zmiennych.Dim rng As RangeSet rng ActiveCell.CurrentRegion =As String Dim ValsDodaje As String DimVals = ” “Teraz pętli komórek . Korzystanie spośród ” instr ” polecenia , dodajemy lecz unikatowe numery na ” Vals ” szwung zaś wykonać listę adresów komórek w”dodaje ” szwung .Vals = ” “Dla x = 2 do rng.Rows.CountJeśli InStr ( Vals ” ,” & rng.Rows ( x ) & “,” ) = 0 ThenVals = Vals & rng.Rows ( x ) & “,”dodaje = dodaje & rng.Rows ( x ) . Address & “,”End Ifnastępny” Usunąć ostateczną przecinekdodaje = mid (dodaje , 1, śpioch ( dodaje ) -1)Ciąg dodaje daje nam plus ” $ A $ 2,$ 4, $ A $ 5,6 dolarów ” , które możemy poużywać sobie jak zasięg w naszym wzorze .Opcjonalnie, wybraliśmy gamę w takim razie widzimy komórki wybrane , oraz później stworzyliśmy formułę w komórce w dole ostatecznej liczby .Range ( dodaje ) . WybierzRange ( “a” & rng.Rows.Count + 1 ) . Formula = ” = średni ( ” natomiast dodaje, & ” ) “Ponieważ postępowanie ta znajdzie unikatowe wartości ,formuły mogą egzystować everyman ze standardowych obliczeń przedstawionych w programie Excel , takich gdy sumy oraz minimów .Wyzwaniem prawdopodobnie istnieć wykorzystanie kodu w innych sytuacjach . Na przykład, istnieć web być może trzeba pomijać wartości związanych z powielonych numerów identyfikacyjnych w takim przypadku wolno użyć polecenia Odsunięcie , ażeby otrzymać adres komórki wartości w zamian identyfikatora .streszczenieKod ów wskazuje , podczas gdy wolno zabawić się standardowego kodu VBA do poprawy funkcjonalności istniejącego przybory Excel . Jest w stanie dopasować własny arkusz kalkulacyjny w ciągu kilku minut przypadkiem w znacznym stopniu poprawić zdolność produkcyjna tudzież efektywność .