opole

Home page TOP

Firmy marketingu internetowego ewoluują razem z wymogami, które postuluje systematycznie prężny Internet. Rynek interaktywny rośnie i wykracza poza ramy dostępu sieciowego – wyznaczanie taktyki łączności i ogólnych przedsięwzięć pozasieciowych staje się codziennością agencji e- marketingu.
W naszym kraju pierwsze firmy marketingu internetowego zaistniały mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Był to okres, w którym rynek usług e-marketingu, pojmowanych w obecnym kształcie, praktycznie nie istniał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast wielkie koncerny skupione były nade wszystko na rozwiązaniach IT. Prekursorski ruch w branży dopiero się rodził i faktycznie wszystkie nowopowstałe agencje interaktywne rozpoczynały pracę, kierując się intuicją i doświadczeniem nabytym za oceanem. Pierwszą krajową agencją tego typu jest małopolska „Agencja Interaktywna Kraków”.
To był okres „dziecięctwa”, polegający opole pozyskiwaniu wiedzy oraz edukowaniu klienta, jakie siły drzemią w tym całym Internecie. Jako że nie było to proste, wtedy też wyszczególniła się najważniejsza właściwość branży interaktywnej: wielozadaniowość. Zarówno w latach dziewięćdziesiątych, jak i teraz, interaktywność bazuje na dostrojeniu się do nowych trendów (marketingowych oraz technologicznych) oraz efektywnym urzeczywistnieniu potrzeb, z tą różnicą, iż wówczas marketing internetowy pojmowany był w zasadzie, jako rozstrzygnięcia IT, a bywało i tak, iż rozmowy o marketingu w Internecie prowadził po stronie kontrahenta administrator sieci wewnętrznej.
Pierwsze firmy marketingu internetowego błyskawicznie zostały integratorami znaczących rozstrzygnięć technologicznych dzięki osobom, które nabyły swoje umiejętności i doświadczenie poza granicami Polski. Większa część z tych firm zaistniała w wesołej nieświadomości, za to z potężną zawziętością do obserwacji i umiejętnością adaptacji do szybko zmieniającego się rynku. Wykorzystywanie nowych możliwości technologicznych zostało potężną siłą napędową marketingu internetowego.