Pomoc dla niepelnosprawnych

Home page TOP

Niepełnosprawni mają opcję korzystania z takich form pomocy jak: warsztatach terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne,zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z oczekiwaniami niepełnosprawnych.

Wczasy z rehabilitacją oznacza formę aktywnej rehabilitacji, z elementami wypoczynku, mającej na celu szczególnie ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, stymulacja i rozszerzanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami niepełnosprawnych, są to m. in poradnie psychologiczne czy gabinety fizjoterapeutyczne.
W ostatnich latach dokonują się pewne zmiany w statusie niepełnosprawnych w naszym kraju.
Lecz przez złą sytuację ekonomiczną Polski przed osobami niepełnosprawnymi pojawiają się nie korzystne perspektywy.
Pomimo, iż problem tych ludzi jest problemem społecznym, który we właściwy sposób rozwiązywany rozwiązać może większą sprawnością funkcjonowania mechanizmów państwa, wydaje się, iż stanowi on tylko problem.
Kiepsko działająca służba zdrowia w znacznym stopniu ogranicza dostęp ludziom niepełnosprawnym do rehabilitacji np. zamykane są przychodnie rehabilitacji ambulatoryjnej, ograniczony jest dostęp do opieki pielęgniarskiej lub zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pomocy społecznej, a także istnieje zbyt mała liczba warsztatów terapii zajęciowej.