Przechowywanie danych

Home page TOP

Niektóre dane pozyskiwane są w trudach, a potem należy je gromadzić w specjalnych miejscach. Z kolei niektóre badania mogą być niebezpieczne dla starodruków albo odmiennych materiałów. Postęp technologiczny pozwala aktualnie sporo rzeczy, o jakich wcześniej byśmy nie pomyśleli, jak pomiar drgań czy też systemy pomiarowe, o których do teraz sporo ludzi nie ma pojęcia. Techniki badań nieniszczących stosujących zjawiska elektromagnetyczne obejmują przede wszystkim badania prądami wirowymi a także magnetyczno-proszkowe. W uproszczeniu, metoda polega na wzbudzaniu pola magnetycznego w analizowanym materiale przy użyciu cewki. Śledząc zaburzenia pobudzonego pola magnetycznego da się odkryć ewentualne szkody badanego obiektu. Należy pamiętać, że ta grupa obserwacji nieniszczących może być przeprowadzana tylko na rzeczach przewodzących prąd elektryczny. Jednak to nie jedyna technika jaka używana jest w czasie takiej pracy. Następna technika umożliwiająca wykonanie badań nieniszczących to metoda badań drganiowych, która opiera się na technice rezonansowej i prostej analizie modalnej. Polega ona na impulsowym wzbudzeniu testowanego elementu (np. przez uderzenie) i zapisywaniu jego drgań poprzez mikrofon równocześnie w zakresie słyszalnym, oraz w zakresie ultradźwięków. Za pośrednictwem tej techniki badań nieniszczących możliwe jest wykrycie takich wad jak zmiany wymiarów, kształtu, masy, gęstości albo pęknięć. Drganiową techniką badań nieniszczących można używać do wszelkich materiałów wykazujących właściwości rezonansowe – od metali przez ceramiki do kompozytów. Jednak właściwością, jaka daje przewagę takim badaniom nad innymi technikami jest to, iż wkomponowanie systemu badań rezonansowych w linię technologiczną w łatwy i prosty sposób pozwala na sprawdzenie 100% wyrobów.