Strefa z demilitaryzowana

Home page TOP

Bezpośredniej własności nieruchomości dzięki cudzoziemców w to, co armata się znane w charakterze “strefy zamkniętej”. Pas obejmuje skończony królestwo znajdujący się w promieniu 100 kilometrów (czyli blisko 62 mil) od każdej Ubezpieczenia grupowe dla pracowników z Meksykiem, w ciągu 50 km (około 31 km) każdego meksykańskiego wybrzeża.
Fideicomiso – Prawdziwe Zaufanie Estate
Tak to prawdziwość, cudzoziemcy są ograniczone z dosadnie dobrobyt oceanem nieruchomości, tymczasem w celu inwestycji zagranicznych w tych obszarach, meksykański ranga stworzył “Fideicomiso,” (FEE-DAY-E-CO-ME-SO), która jest grubsza przetłumaczyć , prawdziwe ufność nieruchomości.
“Fideicomiso” jest porozumienie ufność stworzony na kwestia zagranicznego nabywcy, i zawarta pomiędzy brzegu tudzież sprzedającym nieruchomości w strefie zamkniętej. Zagraniczni nabywcy nie przypuszczalnie posiadać domy powyżej oceanem albo wkładać w domki wakacyjne w no tak zwanych “stref zastrzeżonych”, bowiem z konstytucyjnych ograniczeń.
Bank działa na przedmiot zagranicznego nabywcy, biorąc godność aż do nieruchomości. Pula, jak zaufany człowiek, kupuje nieruchomości na cudzoziemca, natomiast z kolei ma powiernicze obowiązek czynić zgodnie z instrukcjami podanymi za sprawą cudzoziemca, jaki jest beneficjentem zaufania.
Beneficjent zaufanie zachowuje i korzysta z wszystkich praw własności, w trakcie jak bank posiada godność prawny do nieruchomości. Zagraniczniak ma rozporządzenie aż do wykorzystania, sycić się, oraz nawet sprzedać dwór, która jest utrzymywana w zaufaniu w jego wartości rynkowej w celu każdego.